Què oferim?

Projectes de negoci i inversió

Muntatge de projectes

Recerca de terrenys i estudi detallat dels projectes immobiliaris

Assessorament integral

Assessorament especialitzat en tots els aspectes tècnics, administratius i legals de la compra

Permisos administratius

Gestió dels permisos i autoritzacions administratives necessàries

Revisió i control

Seguiment, control i revisió durant tot el cicle de vida del projecte

Promoció inmobiliària

Planificació

Propostes de puntes de l’edifici i planificació

Arquitectura

Elaboració del pla general d’arquitectura i dels estudis de viabilitat

Projecte tècnic

Elaboració i/o supervisió dels projectes tècnics necessaris (bàsic, d’execució, activitat, instal·lacions...)

Disseny

Propostes sobre el disseny interior i els elements de publicitat exteriors.

Gestió d'obres de construcció

Coordinació

Coordinació completa del projecte de construcció i els seus diferents actors

Llicències

Gestió de les llicències i autoritzacions necessàries

Control

Control de la constructora i altres agents tècnics

Postlliurament

Assistència tècnica de postlliurament de l’edifici

Assistència tècnica

Reunions i visites

Reunions i visites d’obra

Informes tècnics

Realització d’informes tècnics i de diligències

Control de costos

Anàlisi i control de costos

Monitorització

Revisió i monitorització de les obres i del plànning d’execució